Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา 2559 [17]

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา บริเวณใต้อาคารฟรีเยรีโอ และตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา นำเทียนพรรษา เงินทำบุญ เครื่องสังฆทาน ไปถวาย ณ วัดธาราวดี ต.คลองน้อย จ.สุราษฎร์ธานี