Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / การประกวดเล่านิทาน ในโครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านอทาน ครั้งที่ 11 [6]

ขอแสดงความยินดีกับ ‪#‎เด็กชายกิตติกร‬ ฤทธิมาก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/7 ได้รับรางวัล ‪#‎รองชนะเลิศ‬‪#‎อันดับ2‬‪#‎เด็กธนกร‬ สุขใจ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/4 และ ‪#‎เด็กชายกฤตภาส‬ เพชรรัตน์ได้รับรางวัล ‪#‎ชมเชยยอดเยี่ยม‬ ‪#‎เด็กหญิงแพรวา‬ รักธรรม นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/6 ‪#‎เด็กหญิงสิรกานต์‬ เลิศลาภลักขณา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/4 ‪#‎เด็กหญิงกมลกานต์‬สงวนชิด นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1 ‪#‎และเด็กหญิงกัญญา‬ มีสวนนิล นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3 ได้รับรางวัล ‪#‎ชมเชยยอดเยี่ยม‬ การประกวดเล่านิทาน ในโครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ประเภทเดี่ยวอายุ 4ปี-9ปี ซึ่งทำการแข่งขันในวันที่ 10 ก.ค. 59 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช