Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [8]

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ- เนตรนารีได้ทบทวนคำปฎิญาณ และเดินสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณครูสุระ รักบางแหลม เป็นประธาน กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา