Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / แข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์ภาคใต้ [1]

การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์ภาคใต้ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 โดยได้รับรางวัลในรุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - นายจิรัฏฐ ทวีทรัพย์กมล - นายชิษณุพล เฉลิมฉัตรรัศมี - นายวรปรัชญ์ จันทร์ปาน รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี - เด็กชายกิตติพันธ์ วิเศษวงษา - เด็กชายวงษกร ปรีชา - เด็กชายพิชญา พินิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - นายเจตนิพัทธ์ ตันเกียรติพงัน - นายธีรนันท์ มีชูสาร - นายภูริภัค ธรรมบำรุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี - เด็กชายนันทวัฒน์ อานาม - เด็กชายเพชร เทือกสุบรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี - เด็กชายยศกร เมืองเดิม - เด็กชายนภาวุธ ทุมสะท้าน - เด็กชายนรวิชญ์ หัสโสะ ครูที่ปรึกษา - คุณครูพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล - คุณครูณัฎฐ์รียา พรหมคีรี - คุณครูไพสิฐ สายอุบล - คุณครูสุนิษา อินทร์โสม