Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมการบริหารกายหน้าเสาธง [7]

กิจกรรมการบริหารกายหน้าเสาธง ตามโครงการหุ่นสวยด้วยวิทยาศตร์การกีฬา จากพี่ๆสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา