Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมการบริหารกายหน้าเสาธง [7]

กิจกรรมการบริหารกายหน้าเสาธง ตามโครงการหุ่นสวยด้วยวิทยาศตร์การกีฬา จากพี่ๆสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา