Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 [10]

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทย์ – คณิต นำทีมโดยคุณครูเสาวภา จารุรัตน์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านเรือนระดับประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดรีไซเคิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประปวดชุดรีไซเคิล รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชมเชยอันดับ 3 การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา