Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และม.4 ปี59 [15]

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติตนด้านการเรียน แนวทางการปฎิบัติตนด้านระเบียบวินัย และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ สัมพันธ์กลุ่ม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้ให้โอวาทในการปฎิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนอีกด้วย