Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / เปิดเทอมวันแรก [2]

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ขอต้อนรับสู่การเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาท แก่นักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตน เพื่อเป็นนักเรียนที่ดี มีคุณภาพในรั้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษาต่อไป