Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / การแข่งขันแอโรบิกเพื่อสุขภาพครั้งที่ 12 [1]

การแข่งขันแอโรบิกเพื่อสุขภาพครั้งที่ 12 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแอโรบิกเพื่อสุขภาพครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีภายในสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา